คําคมแรงๆ

คําคมแรงๆ. คําคมกวนๆ แรงๆ คําคมหื่นฮาที่สุด แหล่งรวม คําคมแรง,คําคมโดนๆแรงๆ,คําคมแรงๆคําคมเด็ดๆ,คําคมกวนๆขําๆ,คําคม ภาษาอังกฤษ คําคมแรงๆ คําคมแรงๆ. คําคมแรงๆคําคมกวนๆ แรงๆ คําคมหื่นฮาที่สุด ขอกดคําคมแรงๆ Like!!! คําคมโดนๆ สถานะเด็ดๆ ในเฟซบุ๊ก คําคมแรงๆคำคม คําคมโดนๆ คําคมกวนๆ คําคมสอนใจ คําคมสอนใจ คําคมโดนใจคําคมแรงๆคําคมกวนสั้น,คําคมโดนใจเกี่ยวกับความรัก คําคมโดนใจวัยรุ่น คำคมโดนใจวัยรุ่น คำคม คําคมโดนๆ คําคมกวนๆ คําคมสอนใจ คําคมสอนใจ คําคมดีๆ คําคมกวนๆ คําคมโดน สำหรับไว้ลงเฟสบุ๊ค กวนมาก ดีดี รวม คําคมกวน ที่คนนิยมเอาขึ้นเฟสบุ๊ค และเห็นว่าโดนใจ จึงเอามาให้ทุกท่านได้อ่านกัน เพราะเห็นว่า

คําคมภาษาอังกฤษ

 

คําคมภาษาอังกฤษ

คําคมภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดนๆ คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล 25 คำคม คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ โดนๆ อ่านแล้วหัวใจพองโต‎ คําคมภาษาอังกฤษและภาษาไทย มาช่วยกันทำคำคมของตัวเองกันดีกว่า คําคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก‎ คําคมภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ คำคม 30 คําคมภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต

คําคมภาษาอังกฤษ

คําคมภาษาอังกฤษ

คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ

คําคมภาษาอังกฤษ

คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
คําคมภาษาอังกฤษ
ถ้าคุณไม่ชอบอะไร ขอให้เปลี่ยนมัน
ถ้าคุณเปลี่ยนมันไม่ได้ ขอให้เปลี่ยนทัศนคติของคุณเอง
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          You have the choice to create the life your heart is yearning to live.
คุณเลือกได้ที่จะมีชีวิตอย่างที่หัวใจต้องการ
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          Never get tired of doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest part of their hearts.
อย่าเบื่อหน่ายกับการทำสิ่งเล็ก ๆ เพื่อคนอื่น เพราะบางครั้งสิ่งเล็ก ๆ นั้น อาจกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในหัวใจของคนเหล่านั้น
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
Be who you are and say what you feel because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.
เป็นในสิ่งที่คุณเป็น และพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก เพราะคนที่สำคัญกับชีวิตคุณจะไม่ใส่ใจมัน ส่วนคนที่ใส่ใจมันคือคนที่ไม่สำคัญกับชีวิตคุณ
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
บอกฉัน ฉันจะลืม สอนฉัน ฉันจะจำ แต่ถ้าให้ฉันได้ทำ ฉันจะเรียนรู้
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          God often removes a person from your life for your protection. Think before running after them.
พระเจ้ามักจะพรากคนออกจากชีวิตเพื่อปกป้องคุณ จงคิดก่อนที่จะวิ่งตามพวกเขา
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          Rudeness is weak person’s imitation of strength.
ความหยาบคาย คือ การพยายามทำเป็นเข้มแข็งที่คนอ่อนแอมักจะทำ
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.
ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรเลยสักอย่างในโลกที่โหดร้าย แม้กระทั่งความทุกข์ของชีวิต
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          Some people come in your life as blessings, others come in your life as lessons.
มีแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเป็นพรจากสวรรค์ ส่วนคนอื่น ๆ นั้น เข้ามาเพื่อให้บทเรียน
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
Keep your thoughts positive because your thoughts become your words.
Keep your words positive because your words become your behavior.
Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits.           Keep your habits positive because your habits become your values.
Keep your values positive because your values become your destiny.
จงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูด
จงระวังคำพูด เพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำ
จงระวังการกระทำ เพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัย
จงระวังนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิก
จงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรม
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.
อย่าได้ครองของใช้ที่ไม่มีประโยชน์ และไม่สวย
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
          Feelings are much like waves, we can’t stop them from coming but we can choose which one to surf.
ความรู้สึกคนเรามันเหมือนคลื่น เราไม่อาจหยุดมันไม่ให้ซัดมาได้
แต่เราสามารถเลือกวิธีที่จะโต้คลื่นได้
คําคมภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
May the sun brings you new energy by day.
May the moon softly restore you by night.
May the rain wash away your worries.
May the breeze blow new strength into your being
May you walk gently through the world and know its beauty all the days of your life.
ขอให้ดวงอาทิตย์ ทำให้คุณมีพลังในตอนกลางวัน
ขอให้ดวงจันทร์ ทำให้คุณได้ฟื้นฟูร่างกายในตอนกลางคืน
ขอให้สายฝน ชะล้างความกังวลที่มีออกไปหมด
ขอให้สายลม ช่วยพัดพาความเข้มแข็งมาสู่ชีวิต
และขอให้คุณค่อย ๆ ย่างก้าวไปบนโลก
แล้วรับรู้ถึงความสวยงามของชีวิตในทุก ๆ วัน